חוקי אתר המחוננים הישראלי


1. אין להפיץ, להעתיק, לפרסם או להפר זכויות יוצרים / ות על תכנים באתר.

2. אין להעליב כול משתמש / ת שהוא / יא ממנהל / ת עד למשתמש / ת מהמניין.

3. אין לפרסם תוכן ממקום אחר. שונה ומפרסמים / ות לדוגמא ציטוט, כלל או כל קטע שהוא יש לציין את המקור.

4. אין לפרסם תכנים בעל אופי מיני, פורנוגרפי או פוגעני.

5. אין התחברות לאף אדם באתר.

6. אין לערער על החלטת מנהל / ת באתר אלא במייל באופן פרטי.

7. אין להתלונן בפומבי על משתמשים / ות באתר.

8. "החוקים המקומיים", החוקים השייכים לפורום מסוים הם עשויים שהם תחליף לחוקי האתר (החוקים אותם אתם / ן קוראים / ותעכשיו) ולהפך.

9. האתר לא לוקח אחריות על כל פגיעה שהיא משתמשת / ות באתר. אנו נעשה כל מאמץ להשלים פגיעה כזו וננעיש במלוא יכולתנו אך אין אנו יכולים / ותעשה יותר מכך.

10. אין לפתוח יותר מחשבון אחד באתר.

11. אין קשרזות לא / נשים אחרות / ות באתר. התחזות תוביל להרחקה.

12. האשכולות אשר יפתחו בכל פורום יהיו קשורים לנושאו.

13. יש לתייג את האשכולות בפורומים בצורה הבאה: "* שם האשכול * || * סוג האשכול *". במקום הסימן "||" לא ניתן להשתמש באחד מהסימנים "|", "||", "/", "//", "\", "\\", "-".

14. להרוויח! כי אחרת בשביל מה בנינו את האתר?